Selecteer een pagina

Disclaimer

Bureau Linc verleent u hierbij toegang tot www.bureaulinc.nl (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere content. Bureau Linc heeft het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De content op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

Bureau Linc spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden content wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze content kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bureau Linc.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bureau Linc nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze content ligt bij Bureau Linc.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bureau Linc, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij in specifieke content anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.